Oslava jara, života, dobré nálady, tance a muziky. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Studentskou unií UTB na tebe i letos chystají nadupanou akci, která si klade za cíl jediné – aby to byl zážitek!
KONTAKT
RADEK MUSIL
Hlavní manažer
musil@sutb.cz
+420 607 938 792
BARBORA MIKOLÁŠOVÁ
Public Relations
mikolasova@sutb.cz
+420 731 780 311
Organizátor
ve spolupráci s